Thông Tin Công Ty

Tên công ty
Công ty TNHH VIETNAMHOUSE
Địa chỉ (Hà Nội)
33 Phan Kế Bính (kéo dài), phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động
Môi giới quản lý bất động sản
Điện thoạ i(Hà Nội)
(+84) 024 3200 7320 / hanoi@vietnamhouse.jp
back to top